Kralj Petar Prvi

Kralj Petar I: U slavu Srbije
Slika Kralj Petar Prvi

Kralj Petar Karađorđević, kao mlad proteran je iz Srbije od strane suparničke dinastije Obrenovića. Nikada nije uspeo da napravi čvrstu vezu za zemljom iz koje je potekao, narodom čiji je potencijalni kralj, niti titulom koja mu po pravu pripada.

1h 25m 2018 501 views

Pozadina

  • Openload